İklim krizi birçok nehirde su kalitesini bozuyor – ivobot

Kuraklık ve şiddetli yağmur gibi aşırı hava koşullarının yanı sıra artan küresel ısınma, genellikle dünya çapındaki nehirlerin su kalitesini kötüleştirir. Araştırmacılar bu sonuca “Nature Reviews Earth & Environment” dergisindeki bir inceleme makalesinde varıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki nehirlerle ilgili 965 örnek olay incelemesine baktılar.

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden Michelle van Vliet liderliğindeki grubun sonuçları temel eğilimleri gösteriyor. Bununla birlikte, değerlendirilen verilerin gösterdiği gibi aşırı hava koşullarının su kalitesi üzerinde çok farklı etkileri olabilir.

İklim kontrolü

Her Cuma, iklim değişikliğiyle ilgili en önemli haberleri ve arka plan bilgilerini alın.

Afrika’dan veriler eksik

Araştırmada Kuzey Amerika ve Avrupa’daki su kütleleri fazlasıyla temsil edildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre van Vliet, “Afrika ve Asya’da su kalitesinin daha iyi izlenmesine ihtiyacımız var” diyor.

Araştırmacılar aşırı hava olaylarının sıcaklık, alg dağılımı, tuzluluk, suda çözünmüş oksijen ve plastik ve farmasötik kalıntıların konsantrasyonu dahil olmak üzere su kalitesinin belirli yönlerini nasıl etkilediğini inceledi.

Su ne kadar az olursa kirleticilerin konsantrasyonu da o kadar yüksek olur

Sıcak hava dalgalarının ve kuraklıkların etkilerinin incelendiği vakaların yaklaşık üçte ikisinde (yüzde 68) su kalitesinde sorun yaşandı.

Araştırmacılara göre bunun bir nedeni, kuraklık sırasında kirletici madde girişinin sabit kalması, ancak su miktarının azalmasıdır. Bu, tuzların, ilaç kalıntılarının, bazı besin maddelerinin ve bazı kimyasalların konsantrasyonlarını artırır. Buna ek olarak, deltalara ve nehir ağızlarına deniz suyunun girişinin artması, daha yüksek tuz konsantrasyonlarına yol açabilir. Özellikle kuraklık ve sıcak hava dalgaları çarpıştığında alg çoğalması riski de artar.

Taşkınlar su kütlelerinde kirliliğe neden oluyor

Ama aynı zamanda zıt etkiler de var. Kuraklık sırasında nehir suyunda daha az askıda katı madde bulunur. Ayrıca tarım alanlarından daha az gübre nehirlere taşınıyor.

Şiddetli yağmurlar ve seller, diğer şeylerin yanı sıra genellikle daha fazla plastik atığı, besin maddesini ve tarımsal veya kentsel bağlamlardan gelen diğer kirliliği nehirlere sürükler. İncelenen vakaların yaklaşık yarısında bu aşırı hava koşulları su kalitesini kötüleştirdi.

Araştırmacılar ayrıca küresel ısınmanın bir bütün olarak nehirlerdeki su kalitesi üzerindeki etkisine de baktılar. İncelenen vaka çalışmalarının yüzde 56’sında bu durum daha da kötüleşti, yüzde 31’inde iyileşti ve vakaların yüzde 13’ünde net bir tablo ortaya çıkmadı.

Genel olarak çoğu vaka çalışması su sıcaklığının artma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu artış, sudaki düşük oksijen konsantrasyonundan en azından kısmen sorumludur. Küresel ısınma ile alglerin nehirlerdeki yayılması arasında da bir bağlantı var.

Çalışma yazarları, kalite değişikliklerinin ardındaki mekanizmalara ilişkin daha iyi araştırmaları savunuyorlar. Van Vliet, “İklim krizine ve artan aşırı hava koşullarına rağmen temiz suya yeterli erişime sahip olmamızı ve ekosistemlerin bozulmadan kalmasını sağlayacak etkili su yönetimi stratejileri geliştirebilmemizin tek yolu bu” dedi.

Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir