SARS-CoV-2 enfeksiyonlarından sonra daha sık görülüyor… – ivobot

/Anetta, Stock.adobe.com

Dresden – Gözlemsel bir çalışmada, genetik olarak tip 1 diyabet riski yüksek olan aşılanmamış küçük çocuklarda, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra, enfekte olmayan çocuklara göre önemli ölçüde daha sık adacık otoantikorları gelişti. İnfluenza virüsü için böyle bir bağlantı tespit edilemedi.

Amerikan tıp dergisinde yer alan JAMA (2023; DOI: 10.1001/jama.2023.16348), virüslerin genellikle tip 1 diyabetten yıllar önce ortaya çıkan otoimmün reaksiyon için tetikleyici olduğu hipotezini doğrulamaktadır.

POInT çalışmasının (“Birincil Oral İnsülin Denemesi”) aslında farklı bir amacı vardı. Şubat 2018’den bu yana, Belçika, Almanya, Büyük Britanya, Polonya ve İsveç’teki merkezlerde dört ila yedi aylıktan üçüncü yaşlarına kadar olan çocuklara günlük olarak insülin tozu veya plasebo tedavisi uygulandı. Çalışmanın amacı, ağız yoluyla verilen hormonun çocukların duyarlılaşmasını önleyip engellemediğini incelemekti.

Yaşamın ilk yıllarında oluşan adacık otoantikorları, daha sonra bağışıklık sistemi beta hücrelerini yok ettiğinde ve vücudun kendi insülin üretimi durduğunda tip 1 diyabete yol açan otoimmün hastalığın önemli bir tetikleyicisidir.

Patomekanizma belirsizdir. Virüsler beta hücrelerine bulaşabilir ve bağışıklık sisteminin onları yabancı olarak görmesini sağlayacak şekilde yapısını değiştirebilir, bu da bir otoimmün reaksiyonu tetikleyebilir. Alternatif olarak, virüsün bazı kısımları beta hücrelerinin yapısına o kadar benzer olabilir ki, bağışıklık sistemi yanlışlıkla insülin üreten hücrelere virüsle saldırabilir.

Otoimmün reaksiyonun gelişimini daha yakından izlemek amacıyla çalışmaya katılan 885 katılımcıdan çalışmanın başlangıcında ve sonrasında yakından kan örnekleri alındı. Çalışma için aile hastalıkları veya belirli HLA takımyıldızları nedeniyle tip 1 diyabet geliştirme konusunda tahmini genetik riski %10’dan fazla olan çocuklar seçildi.

“Dresden Rejeneratif Tedaviler Merkezi”nden Ezio Bonifacio liderliğindeki bir ekip, kan örneklerini SARS-CoV-2 ve influenza A virüsüne karşı antikorlar açısından inceledi.

Mart 2021 itibarıyla toplam 170 çocuğa, yani yaklaşık beşte birine SARS-CoV-2 bulaştı. 101 çocukta influenza A’ya karşı antikorlar bulundu; bu antikorların yarısından fazlası pandemiden ve grip dalgalarının geniş çapta durdurulmasına yol açan kontrol önlemlerinden önce ortaya çıktı.

Çalışmanın sonunda 170 çocuktan 60’ında adacık otoantikorları gelişti ve bunların üçte biri artık tip 1 diyabet hastası. 60 çocuktan 6’sında adacık hücresi antikorları SARS-CoV-2’ye karşı antikorlarla aynı anda ortaya çıktı ve diğer 6 çocukta bir sonraki kontrol randevusunda bulundu (ilk ikisinde 6 kontrol vardı) yıllar). Bu açık bir kümeydi.

Bonifacio’nun ekibi düzeltilmiş tehlike oranını 3,5 olarak belirledi; bu oran 1,6 ile 7,7 arasındaki %95 güven aralığıyla istatistiksel olarak anlamlıydı. Risk, yaşamın ilk 18 ayında 5,3’lük (1,5-18,3) tehlike oranıyla daha da yüksekti.

Bonifacio, Temmuz 2020’den bu yana tüm adacık otoantikor vakalarının yaklaşık %18’inin SARS-CoV-2 enfeksiyonlarından kaynaklandığını tahmin ediyor. İnfluenza A virüsü için herhangi bir ilişki görülmedi. Ya enfeksiyonlar çok nadirdi ya da grip patojeni, adacık hücrelerine karşı otoimmün reaksiyonu tetikleyebilen virüslerden biri değildi.

Bu arada, adacık otoantikorlarının genel görülme sıklığı pandemi sırasında artmadı. Bonifacio, koruyucu önlemler nedeniyle diğer enfeksiyonların ortadan kaldırılmasının, SARS-CoV-2’nin neden olduğu (potansiyel) diyabet vakalarındaki artışı telafi etmesinin mümkün olduğuna inanıyor. Diğer çalışmalarda ise Almanya’da ve dünya çapında tip 1 diyabette artış gözlemlendi.

Araştırma, küçük çocuklara aşının henüz tavsiye edilmediği bir dönemde gerçekleştirildi. Bu nedenle çalışma, çocukların aşılanmasının adacık otoantikorlarının oluşumunu önleyip önlemediği ve dolayısıyla belki de tip 1 diyabete karşı koruyup korumadığı sorusuna cevap veremiyor.

Araştırmaya katılan Helmholtz Zentrum München’den Anette-Gabriele Ziegler bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Diyabet uzmanı, adacık hücresi otoimmünitesi ile ilişkili virüslere karşı aşıların tip 1 diyabeti önlemenin yeni bir yolu olabileceğini açıkladı. © rme/Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir